naKogo.info

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Solidarna Polska - partia założona w 2012 roku; dotychczas nie startowała w wyborach. Posłami i posłankami na Sejm VII kadencji jest 16 członków/członkiń partii.

Program partii

Program partii nie odnosi się bezpośrednio do kwestii LGBT, jednak zawiera sformułowania sugerujące niechęć do przyjęcia w Polsce standardów poszanowania praw człowieka i zwalczania dyskryminacji wyznaczanych w ramach ustawodawstwa Unii Europejskiej:
Solidarna Polska opowiada się przeciw unijnej propagandzie i jest za ograniczeniem UE do wspólnoty gospodarczej. Sprawy społeczne, sfera kultury i wartości muszą być tworzone przez każde społeczeństwo z poszanowaniem jego tradycji, bez nacisków z zewnątrz.

Kobiety na listach wyborczych

  • 43% - kobiety
  • 0 na 13 okregów - kobiety na "jedynkach"
  • Na listach nie zastosowano "suwaka płci".

Głosowania w Polskim Parlamencie

Posłowie Solidarnej Polski w trakcie VII kadencji Sejmu mogli łącznie oddać 169 głosów w głosowaniach sejmowych dotyczących postulatów środowisk LGBT, z czego za oddali 0, przeciw – 156 (92%), wstrzymało się 0 (0%) , nie brało udziału w głosowaniu 13 (8%).

92%   głosy za równością LGBT głosy przeciw równości LGBT głosy wystrzymujące się nieobecni na głosowaniach

Głosowania w Europarlamencie

Posłowie i posłanki związani z Solidarną Polską mogli łącznie oddać 12 głosów za równością LGBT, z czego za oddano 0 (0%), przeciw było 6 (50%), wstrzymało się 0 (0%), nie brało udziału w głosowaniu 6 (50%).

50% 50% głosy za równością LGBT głosy przeciw równości LGBT głosy wystrzymujące się nieobecni na głosowaniach

Projekty aktów prawnych dotyczących LGBT

Uchwalone w tej kadencji akty prawne dotyczące LGBT

Wypowiedzi na temat LGBT

Kandydatki i kandydaci Solidarnej Polski w okręgach wyborczych

1 - województwo pomorskie

2 - województwo kujawsko-pomorskie

3 - województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie

4 - Warszawa

5 - województwo mazowieckie

6 - województwo łódzkie

7 - województwo wielkopolskie

8 - województwo lubelskie

9 - województwo podkarpackie

10 - województwa małopolskie i świętokrzyskie

11 - województwo śląskie

12 - województwa dolnośląskie i opolskie

13 - województwa lubuskie i zachodniopomorskie