naKogo.info

Komitet Wyborczy Samoobrona

Samoobrona - partia uzyskała 0,07% głosów w wyborach do parlamentu w 2011 r., tym samym nie przekroczyła progu wyborczego i nie uzyskała mandatów poselskich.

Program partii

Program partii nie odnosi się bezpośrednio do kwestii LGBT. Znajduje się kilka nawiązań do praw człowieka, jednak wymienienie wśród nich "tradycji obyczajowej" może sugerować, że partia nie prawam osób LGBT z prawami człowieka.

  • Równość szans w dostępie do edukacji to podstawowe konstytucyjne prawa obywatelskie zapisane w Konstytucji RP
  • Dlatego uzasadnione jest stwierdzenie, iż w Polsce narusza się i gwałci podstawowe prawa człowieka - prawa do pracy, nauki i ochrony zdrowia
  • W ramach tego programu właściwą rangę i pełną realizację uzyskać muszą fundamentalne prawa człowieka: prawo do pracy, godziwej za nią zapłaty, prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, prawo do zachowania zdrowia i opieki zdrowotnej, prawo do oświaty, nauki i równych szans życiowych. Do tego dochodzi: szacunek dla życia w każdej formie, uznanie roli rodziny, narodu, tradycji obyczajowej, społecznej życzliwości i solidaryzmu społecznego

Kobiety na listach wyborczych

  • 37% - kobiety
  • 0 na 2 okręgi - kobiety na "jedynkach"
  • Na listach nie zastosowano "suwaka płci"

Głosowania w Polskim Parlamencie

Nie dotyczy.

Głosowania w Europarlamencie

Nie dotyczy.

Projekty aktów prawnych dotyczących LGBT

Uchwalone w tej kadencji akty prawne dotyczące LGBT

Wypowiedzi na temat LGBT

Kandydatki i kandydaci Samoobrony w okręgach wyborczych

3 - województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie

6 - województwo łódzkie