naKogo.info

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Zieloni - partia założona w 2003 r. W wyborach do Sejmu w 2009 r. Zieloni startowali z list SLD, nieuzyskali żadnego mandatu.

Program partii

Program partii wielokrotnie odnosi się do praw osób LGBT i popiera postulaty równościowe m.in.: związki partnerskie, edukację wolną od dyskryminacji.

  • Kim jesteśmy?
    Jesteśmy grupą wywodzących się z różnych środowisk ludzi, dla których podstawowymi wartościami są poszanowanie praw człowieka i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego, a zwłaszcza: (…) poszanowanie praw mniejszości.
  • Wszyscy ludzie są sobie równi bez względu na płeć, religię, narodowość, orientację seksualną, rasę, wiek czy pozycję socjalną. Warunkiem istnienia przestrzeni dla mniejszości jest neutralność światopoglądowa państwa. Uznajemy za konieczne zachowanie szacunku dla różnic narodowych, kulturowych, etnicznych, rasowych, religijnych i obyczajowych. Jesteśmy zwolennikami wprowadzania wobec mniejszości mechanizmu pozytywnej dyskryminacji.
  • Każdy i każda z nas ma prawo do własnych wyborów życiowych, o ile nie krzywdzi tym innych, w szczególności ma prawo do życia zgodnie ze swą orientacją seksualną. Uznajemy prawo par homoseksualnych do związków rejestrowanych. Opowiadamy się za prawem związków rejestrowanych, zarówno hetero, jak i homoseksualnych niebędących małżeństwami, do wspólnych praw i obowiązków cywilnych, podatkowych i majątkowych. System edukacji powinien być wolny od dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
  • Polityka międzynarodowa ma dla nas wymiar moralny. Dlatego uważamy, że podstawę jej realizacji powinno stanowić poszanowanie praw człowieka, solidarność, tolerancja, samostanowienie, poszanowanie życia i godności ludzkiej a także zasada poszanowania prawa i umów międzynarodowych.
  • Niedopuszczalna jest milcząca zgoda na łamanie praw człowieka w innych krajach w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści oraz uzasadnianie bierności wobec przemocy istniejącymi różnicami kulturowymi.

Kobiety na listach wyborczych

  • 49% - kobiety
  • 4 na 5 okregów - kobiety na "jedynkach"
  • Cztery z pięciu list zostały ułożone metodą „suwaka”.

Deklaracje poparcia postulatów LGBT

Łącznie 21 kandydatek i kandydatów podpisało Deklarację co stanowi 45% wszystkich kandydatek i kandydatów.

Głosowania w Polskim Parlamencie

Nie dotyczy.

Głosowania w Europarlamencie

Nie dotyczy.

Projekty aktów prawnych dotyczących LGBT

Uchwalone w tej kadencji akty prawne dotyczące LGBT

Wypowiedzi na temat LGBT

Kandydatki i kandydaci Zielonych w okręgach wyborczych

1 - województwo pomorskie

4 - Warszawa

6 - województwo łódzkie

11 - województwo śląskie

13 - województwa lubuskie i zachodniopomorskie