naKogo.info

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Ruch Narodowy – partia została założona w roku 2012 r. KWW tworzony jest przez organizacje narodowe (Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny itp.), które organizują Marsz Niepodległości. Podczas tego wydarzenia co roku dochodzi do nacjonalistycznych manifestacji nienawiści wobec osób LGBT, haseł, aktów agresji (m.in. spalenia Tęczy na pl. Zbawiciela).

Program partii

Program Partii (jej Deklaracja Ideowa) nie odnosi się bezpośrednio do praw osób LGBT poza aspektem życia rodzinnego:
Ruch Narodowy będzie bronił rodziny pojmowanej jako małżeństwo kobiety i mężczyzny.

Kobiety na listach wyborczych

  • 39% - kobiety
  • 0 na 13 okregów - kobiety na "jedynkach"
  • Na listach nie zastosowano "suwaka płci"

Głosowania w Polskim Parlamencie

Nie dotyczy.

Głosowania w Europarlamencie

Nie dotyczy.

Projekty aktów prawnych dotyczących LGBT

Uchwalone w tej kadencji akty prawne dotyczące LGBT

Wypowiedzi na temat LGBT

Kandydatki i kandydaci Ruchu Narodowego w okręgach wyborczych

1 - województwo pomorskie

2 - województwo kujawsko-pomorskie

3 - województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie

4 - Warszawa

5 - województwo mazowieckie

6 - województwo łódzkie

7 - województwo wielkopolskie

8 - województwo lubelskie

9 - województwo podkarpackie

10 - województwa małopolskie i świętokrzyskie

11 - województwo śląskie

12 - województwa dolnośląskie i opolskie

13 - województwa lubuskie i zachodniopomorskie