naKogo.info

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Sojusz Lewicy Demokratycznej - w wyborach do parlamentu VII kadencji Sejmu uzyskał 8,24% poparcia i otrzymał 27 mandatów poselskich. Na listach SLD znalazło się kliku reprezentantów UP, jednak żaden z nich nie uzyskał mandatu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego SLD-UP uzyskało 12,34% poparcia, uzyskując 7 mandatów poselskich. Obecnie (kwiecień 2014 r.) SLD ma 4 europosłów.

Program partii

Program SLD do Parlamentu Europejskiego 2014 r. kilkakrotnie odnosi się bezpośrednio do kwestii równouprawnienia osób LGBT.

 • Praca:
  (…) Chcemy sprawiedliwości społecznej. Będziemy domagać się silnych praw gwarantujących równą płacę za jednakową pracę, ochrony praw pracowniczych i uczciwego zatrudnienia, przestrzegania praw związków zawodowych, dialogu społecznego i antydyskryminacyjnego prawodawstwa (…).
 • Równość i prawa kobiet:
  Sens europejskiego obywatelstwa musi być budowany na fundamencie równości. (…) Będziemy nieugięci w walce z wszelkimi formami rasizmu, seksizmu, homofobii, transfobii i nietolerancji. Opowiadamy się za równością i brakiem dyskryminacji jako istotnymi wartościami. (…) Chcemy zagwarantować, że nikt nie będzie pozbawiony prawa do pracy, stanowiska czy przyszłości ani żadnych innych podstawowych praw ze względu na kolor skóry, orientację seksualną, tożsamość, religię, wiek, płeć, niepełnosprawność, poglądy polityczne lub z jakiegokolwiek innego powodu stanowiącego pretekst do dyskryminacji.
 • Unia różnorodności:
  Sprzeciwiając się narastającym ekstremizmom, będziemy walczyć o Europę, w której szanowane są prawa i obowiązki każdej osoby, nie zaś Europę opartą na uprzedzeniach, nienawiści i podziałach.
 • Promowanie wartości europejskich na świecie:
  Unia Europejska musi być orędownikiem uniwersalnych zasad demokracji, pokoju i szacunku dla praw człowieka (…). UE musi (…) wspierać ludzi walczących o demokrację, sprawiedliwość społeczną, zwalczających dyskryminację i wszelkie formy zniewolenia na całym świecie.

Kobiety na listach wyborczych

 • 42% - kobiety
 • 5 na 13 okregów - kobiety na "jedynkach"
 • Na listach nie zastosowano "suwaka płci"

Deklaracje poparcia postulatów LGBT

Łącznie 5 kandydatki i kandydatów podpisało Deklarację co stanowi 4% wszystkich kandydatek i kandydatów.

Głosowania w Polskim Parlamencie

SLD w trakcie VII kadencji Sejmu mógł łącznie oddać 226 głosów za równością LGBT, z czego za oddano 177 (78%), przeciw było 25 (11%), wstrzymało się 2 (1%), nie brało udziału w głosowaniu 22 (10%).

78% 11%   10% głosy za równością LGBT głosy przeciw równości LGBT głosy wystrzymujące się nieobecni na głosowaniach

Głosowania w Europarlamencie

SLD w Parlamencie Europejskim 2009-2014 mógł oddać łącznie 20 głosów za równością LGBT. Wszyscy eurodeputowani byli za postulatami LGBT. Z czego za oddano 20 (100%), przeciw było 0 (0%), wstrzymało się 0 (0,%), nie brało udziału w głosowaniu 0 (0%).

100% głosy za równością LGBT głosy przeciw równości LGBT głosy wystrzymujące się nieobecni na głosowaniach

Projekty aktów prawnych dotyczących LGBT

Uchwalone w tej kadencji akty prawne dotyczące LGBT

Wypowiedzi na temat LGBT

Kandydatki i kandydaci SLD-UP w okręgach wyborczych

1 - województwo pomorskie

2 - województwo kujawsko-pomorskie

3 - województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie

4 - Warszawa

5 - województwo mazowieckie

6 - województwo łódzkie

7 - województwo wielkopolskie

8 - województwo lubelskie

9 - województwo podkarpackie

10 - województwa małopolskie i świętokrzyskie

11 - województwo śląskie

12 - województwa dolnośląskie i opolskie

13 - województwa lubuskie i zachodniopomorskie