naKogo.info

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Europa Plus - koalicja kilku ugrupowań politycznych, w skład której wchodzą: Twój Ruch, Stronnictwo Demokratyczne, Polska Partia Pracy, Unia Lewicy, Partia Demokratyczna, Dom Wszystkich Polska, Racja PL.
W wyborach do parlamentu VII kadencji Sejmu Ruch Palikota uzyskał 10,02% poparcia, otrzymując 40 mandatów poselskich. Obecnie Twój Ruch (kwiecień 2014) ma 36 posłów i posłanek. Twój Ruch nie startował w wyborach do Europarlamentu w 2009 r. Jedna osoba reprezentuje Europę+ w Europarlamencie.

Program partii

Program wyborczy Europy Plus odnosi się bezpośrednio do równouprawnienia LGBT
"Unia Europejska to wysokie standardy demokracji, ochrony praw człowieka, skuteczności działania państw i administracji. To także wyznacznik cywilizacyjny w takich kwestiach, jak tolerancja, niedyskryminacja, równy status kobiet i mężczyzn, dostępność procedur in vitro, związki partnerskie. Polska te standardy współtworzy, ale musi je także bezwzględnie akceptować. Trzeba spowodować, aby wszystkie postanowienia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej były niezwłocznie stosowane na obszarze Polski, chroniąc jej obywateli"

Kobiety na listach wyborczych

  • 50% - kobiety
  • 5 na 13 okregów - kobiety na "jedynkach"
  • Na listach zastosowano "suwak" płci.

Deklaracje poparcia postulatów LGBT

Łącznie 33 kandydatek i kandydatów podpisało Deklarację co stanowi 25% wszystkich kandydatek i kandydatów.

Głosowania w Polskim Parlamencie

Posłowie i posłanki związani z koalicją Europa Plus w trakcie VII kadencji Sejmu mogli łącznie oddać 375 głosów za równością LGBT, z czego za oddali 359 (96%), nie brało udziału w głosowaniu 16 (4%).

96%   głosy za równością LGBT głosy przeciw równości LGBT głosy wystrzymujące się nieobecni na głosowaniach

Głosowania w Europarlamencie

Poseł związany z Europą+ mógł łącznie oddać 1 głosów za równością LGBT, z czego za oddał 1 (100%).

100% głosy za równością LGBT głosy przeciw równości LGBT głosy wystrzymujące się nieobecni na głosowaniach

Projekty aktów prawnych dotyczących LGBT

Uchwalone w tej kadencji akty prawne dotyczące LGBT

Wypowiedzi polityków Europy Plus Twój Ruch

Kandydatki i kandydaci Europy Plus Twójego Ruchu w okręgach wyborczych

1 - województwo pomorskie

2 - województwo kujawsko-pomorskie

3 - województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie

4 - Warszawa

5 - województwo mazowieckie

6 - województwo łódzkie

7 - województwo wielkopolskie

8 - województwo lubelskie

9 - województwo podkarpackie

10 - województwa małopolskie i świętokrzyskie

11 - województwo śląskie

12 - województwa dolnośląskie i opolskie

13 - województwa lubuskie i zachodniopomorskie